Samen spelen, samen groeien

Samen werken, samen groeien

Samen eten, samen groeien

Buitenschoolse Opvang
De Blokhut

Adres

Schoollaan 4

2355 BS Hoogmade

Telefoon

071 200 1380

LRK

135997355

Openingstijden

VSO

MA t/m VR 07.00 - 08.30 uur

BSO

MA VR 12.00 - 18.30 uur

DI DO 15.15 - 18.30 uur

WO 12.15 - 18.30 uur

BSO De Blokhut

BSO De Blokhut

Voor- en naschoolse opvang en vakantieopvang

Zit je kind op basisschool Ter Does? Ben je op zoek naar voor- en naschoolse opvang en vakantieopvang?
Welkom bij FloreoKids locatie BSO De Blokhut!

Opvang en educatie onder 1 dak

De voor- en naschoolse opvang is in augustus 2018 gestart op de nieuwe locatie in de Brede School Ter Does. Niet alleen BSO en VSO De Blokhut en basisschool Ter Does, maar ook kinderdagverblijf De Bonte Koe en peuterspeelzaal De Barg hebben een plek in de nieuwe brede school. Ideaal: opvang en educatie onder 1 dak in een prachtig nieuw gebouw!

De Brede School Ter Does is een echte beleef-locatie. Elk kind mag zichzelf zijn, naar elk kind wordt geluisterd en we stimuleren de kinderen om (nieuwe) energie op te doen door veel buiten te zijn. Wat wij belangrijk vinden is onder andere terug te zien in het spelen in diverse weersomstandigheden: wind, regen, sneeuw, zon enzovoorts.

We gebruiken verschillende materialen en de activiteiten zijn gericht op zintuigen als voelen en ruiken maar natuurlijk ook zien, horen en proeven. We vinden het proces van de activiteit en dus de beleving belangrijker dan het eindresultaat. Omdat je hierdoor alle zintuigen prikkelt en veel beleeft is er gekozen voor een talentwoord dat dit uitdraagt. Het talentwoord van de groepen in Brede School Ter Does is; Beleef en speel-wijzer.

Talentgericht
Om het talent van de kinderen ook voor ouders verder inzichtelijk te maken hebben we in de hal/aula een talentspot gemaakt. Hier hebben we talentbomen staan waarin de talenten van de kinderen zijn opgehangen. Ook ligt er een boek bij zodat ouders kunnen teruglezen wat het talentwoord/de talentwoorden betekenen. Alle kinderen op de peuterspeelzaal en kinderdagverblijf krijgen als ze 4 jaar zijn een map mee met hun werkjes. In deze map wordt als laatste een zonnetje geplakt. Op dit zonnetje beschrijven we het talent van het kind en waar het blij van wordt.
Vooral op de BSO proberen we de talenten van kinderen zoveel mogelijk in te zetten op de groep. Als een kind bijvoorbeeld het talent ‘beeldorganisator’ heeft, dan mag hij of zij een activiteit voor de andere kinderen (helpen) organiseren. Kinderen met het talent ‘bezige bij’ laten wij helpen met ‘klusjes’. En als wij zien dat een kind in zijn talent zit bij wat hij of zij aan het doen is, geven we hier een compliment over en benoemen we dat dit een talent is van het kind. Zo ervaren kinderen ook wanneer ze in hun talent bezig zijn en wat dat inhoudt. 

De Blokhut

Kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn welkom op de BSO. De groep biedt plaats aan 20 kinderen onder leiding van 2 pedagogisch medewerkers. Op de Blokhut is voldoende speelgoed voor alle leeftijdscategorieën, zodat elk kind er fijn kan spelen.
Bij de voorschoolse opvang groep De kraaiende haan zijn de kinderen vanaf 07.00 uur welkom. We ontbijten eerst, waarna er nog ruimte is om vrij te spelen. De groepsleiding brengt de kinderen naar de lokalen van de school. 
Vijf middagen in de week bieden we na school opvang en ook in de schoolvakanties is De Blokhut geopend. Op vrijdag-, maandag- en woensdagmiddag is De Blokhut al vanaf 12.00 uur geopend. Op die dagen krijgen de kinderen een lunch aangeboden.

We luisteren graag naar de verhalen van de dag, drinken en eten wat en doen daarna leuke activiteiten! Natuurlijk is er ook ruimte om lekker te ontspannen. Bijvoorbeeld door rustig een boekje te lezen. Tijdens de vakanties is het extra leuk op De Blokhut. We doen dan speciale activiteiten en maken gezellige uitstapjes. Meer informatie over de Blokhut lees je in het pedagogisch werkplan.


Kies voor FloreoKids

Kies voor FloreoKids

Kies voor kinderopvang met ruimte voor ieders talent en betrokkenheid bij de lokale samenleving. Groeien doe je samen!

Onze locaties voor jouw kinderopvang

Rijnsaterwoude

Image
Image