Samen spelen, samen groeien

Samen werken, samen groeien

Samen eten, samen groeien

Kindcentrum Het Buitenhof
Ve PSZ Het Torentje

Adres

Buitenhoflaan 1

2353 ME Leiderdorp

Telefoon

071 760 18 88

LRK

268269324

Openingstijden

MA t/m VR 08.30 - 13.30 uur

Ve peuterspeelzaal Het Torentje

Ve peuterspeelzaal Het Torentje

Uk en Puk: voor een goede start op de basisschool

Op de ve peuterspeelzaal werken we met 'Uk en Puk', een programma voor voorschoolse educatie. Kinderen doen mee aan dit educatieve programma waarbij veel aandacht is voor de taalontwikkeling. Dit geeft kinderen een goede start op de basisschool. We kiezen voor een gestructureerde aanpak, om zo kinderen ook op andere ontwikkelingsgebieden te stimuleren. Hiermee is de ve peuterspeelzaal voor alle kinderen een uitdaging. Ouders worden nauw betrokken bij dit programma, thuis en op de peuterspeelzaal.

Kinderen met een taal- of spraakachterstand krijgen een doorverwijzing van het consultatiebureau en krijgen voorrang bij plaatsing op de ve peuterspeelzaal. Kinderen die worden doorverwezen worden minimaal twee ochtenden geplaatst.  

Gezellig binnenspelen en veilig buitenspelen

Het Torentje heeft een gezellig eigen lokaal met veel speelgoed, spelletjes en knutselmogelijkheden. Daarnaast kunnen de peuters veilig buitenspelen. op een speciaal voor hen afgeschermd gedeelte van het (school)plein. Er staat een grote zandbak, waar heerlijk in gekliederd mag worden. Meer informatie over Het Torentje lees je in ons pedagogisch werkplan.

Voor- en naschoolse opvang ook mogelijk

Het Torentje is onderdeel van Kindcentrum Het Buitenhof, waar ook voor- en naschoolse opvang plaatsvindt.


Kies voor FloreoKids

Kies voor FloreoKids

Kies voor kinderopvang met ruimte voor ieders talent en betrokkenheid bij de lokale samenleving. Groeien doe je samen!

Onze locaties voor jouw kinderopvang

Rijnsaterwoude

Image