Samen spelen, samen groeien

Samen werken, samen groeien

Samen eten, samen groeien

Ve peuterspeelzalen

Ve Peuterspeelzalen

Op de ve peuterspeelzalen beiden we drie soorten plekken

  • Peuteropvangplekken

Deze plekken zijn voor ouders die beide werken en/of studeren

  • Ve plekken

Deze plekken zijn bedoeld voor kinderen met een indicatie (een doorverwijzing van het consultatiebureau)

  • Asscher-plekken

Deze plekken zijn bedoeld voor kinderen die niet onder de eerste twee categorieën vallen.

 

FloreoKids heeft zeven ve peuterspeelzalen/kinderdagverblijven

ve peuterspeelzaal Het Torentje (Leiderdorp)

ve peuterspeelzaal De Papegaaien (Leiderdorp)

Peuteropvang De Spetters (Leiderdorp)

ve peuterspeelzaal Ukkepuk (Woubrugge)

ve peuterspeelzaal de Barg (Hoogmade)

ve kinderdagverblijf Bonte Koe (Hoogmade)

ve kindcentrum De Tovertuin (Leiden)

 

Uk en Puk: voor een goede start op de basisschool

Op de ve peuterspeelzaal werken we met 'Uk en Puk', een programma voor voorschoolse educatie. Kinderen doen mee aan dit educatieve programma met veel aandacht voor de taalontwikkeling. Dit geeft kinderen een goede start op de basisschool. We kiezen voor een gestructureerde aanpak, om zo kinderen ook op andere ontwikkelingsgebieden te stimuleren. Hiermee is de ve peuterspeelzaal voor alle kinderen een uitdaging. Ouders worden nauw betrokken bij dit programma, thuis en op de peuterspeelzaal.4bd6cdab-d941-4def-a491-7fad5c48a219 openingsbeeld

Kinderen met een taal- of spraakachterstand krijgen een doorverwijzing van het consultatiebureau en krijgen voorrang bij plaatsing op de ve peuterspeelzaal. Kinderen die worden doorverwezen worden minimaal twee ochtenden van 5 uur geplaatst.  


Kies voor FloreoKids

Kies voor FloreoKids

Kies voor kinderopvang met ruimte voor ieders talent en betrokkenheid bij de lokale samenleving. Groeien doe je samen!

Onze locaties voor jouw kinderopvang

Rijnsaterwoude

Image