Samen spelen, samen groeien

Samen werken, samen groeien

Samen eten, samen groeien

Gaat je kind naar de basisschool in Leiderdorp, Leiden of Hoogmade? En ben je op zoek naar voor-, tussen- en/of naschoolse opvang? Welkom bij FloreoKids!

Tussenschoolse opvang (TSO)

FloreoKids vormt een fiscale eenheid met de Stichting Tussenschoolse Opvang Leiderdorp, waarmee wij onder de naam 'Lunchtijd Leiderdorp' tussenschoolse opvang verzorgen op een groot aantal basisscholen in Leiderdorp, op basisschool Ter Does in Hoogmade en op Woutertje Pietersen in Leiden. Lees meer over tussenschoolse opvang op www.lunchtijd-leiderdorp.nl

Voorschoolse opvang (VSO)

Voorschools kunnen kinderen vanaf 7.00 uur terecht op vier locaties in Leiderdorp:

  • De Dauwtrappers op Kindcentrum De Duikboot. Voor kinderen van basisscholen: De Hasselbraam, De Schakel, De Regenboog en Elckerlyc.
  • De Vroege Vogels op Kindcentrum Hoftuyn. Voor kinderen van basisscholen: De Leeuwerik, De Prins Willem Alexanderschool en De Gomarusschool.
  • VSO De Spechten op Kindcentrum De Brink. Voor kinderen van basisscholen: De Koningin Julianaschool, De Willem de Zwijgerschool en de Kastanjelaanschool.
  • De Hofvijver op Kindcentrum Het Buitenhof. Voor kinderen van basisscholen: De Hobbit en 't Bolwerk.

De kinderen ontbijten met elkaar en kunnan daarna nog vrij spelen. De pedagogisch medewerkers brengen de kinderen naar school. Dit gebeurt over het algemeen lopend.

Buitenschoolse opvang (BSO)

FloreoKids beschikt over een gevarieerd aanbod BSO-locaties in Leiderdorp, Hoogmade en Leiden Noord. Je kunt kiezen voor die locatie die qua aanbod en ligging het beste aansluit bij jouw behoefte en die van je kind(eren). De meeste locaties bieden reguliere naschoolse opvang tot 18.30 uur. Op Hoftuyn is ook verlengde naschoolse opvang mogelijk tot 19.00 uur. Je kunt naschoolse opvang afnemen met of zonder opvang in de schoolvakanties of alleen tijdens schoolvakanties; het zogenaamde vakantieopvangpakket. Lees meer over Vakantieopvang en extra opvang.

BSO: zo leuk is dat!
Professioneel gekwalificeerde pedagogisch medewerkers vangen de kinderen in een ongedwongen sfeer op. Nadat zij iets gedronken en gegeten hebben, is het tijd voor leuke activiteiten! Kinderen mogen ook zelf bepalen wat zij willen doen. Buitenspelen vinden we belangrijk bij FloreoKids en dat proberen we dagelijks te doen. Tijdens de schoolvakanties is het extra leuk op de BSO en trekken de pedagogisch medewerkers er regelmatig met de kinderen op uit.

Onze locaties voor buitenschoolse opvang zijn:


 

FloreoKids heeft zeven ve peuterspeelzalen/kinderdagverblijven

ve peuterspeelzaal Het Torentje (Leiderdorp)

ve peuterspeelzaal De Papegaaien (Leiderdorp)

Peuteropvang De Spetters (Leiderdorp)

ve peuterspeelzaal Ukkepuk (Woubrugge)

ve peuterspeelzaal de Barg (Hoogmade)

ve kinderdagverblijf Bonte Koe (Hoogmade)

ve kindcentrum De Tovertuin (Leiden)

Uk en Puk: voor een goede start op de basisschool

Op de ve peuterspeelzaal werken we met 'Uk en Puk', een programma voor voorschoolse educatie. Kinderen doen mee aan dit educatieve programma met veel aandacht voor de taalontwikkeling. Dit geeft kinderen een goede start op de basisschool. We kiezen voor een gestructureerde aanpak, om zo kinderen ook op andere ontwikkelingsgebieden te stimuleren. Hiermee is de ve peuterspeelzaal voor alle kinderen een uitdaging. Ouders worden nauw betrokken bij dit programma, thuis en op de peuterspeelzaal.4bd6cdab-d941-4def-a491-7fad5c48a219 openingsbeeld

Kinderen met een taal- of spraakachterstand krijgen een doorverwijzing van het consultatiebureau en krijgen voorrang bij plaatsing op de ve peuterspeelzaal. Kinderen die worden doorverwezen worden minimaal twee ochtenden geplaatst.  


Kies voor FloreoKids

Kies voor FloreoKids

Kies voor kinderopvang met ruimte voor ieders talent en betrokkenheid bij de lokale samenleving. Groeien doe je samen!

Talentgericht werken

Talentgericht werken

Bij FloreoKids (h)erkennen en stimuleren we de unieke talenten van élk kind!

Onze locaties voor jouw kinderopvang

Image