Samen spelen, samen groeien

Samen werken, samen groeien

Samen eten, samen groeien

Partners

Lokale samenwerking

Door onze goede relatie met lokale organisaties zijn in de loop van de jaren verschillende samenwerkingsverbanden ontstaan. Onder andere met het Alrijne ziekenhuis, hockeyvereniging Alecto en voetbalvereniging RCL. Maar ook met het Centrum voor Jeugd en Gezin, Incluzio en met basisscholen in Leiderdorp, Leiden, Hoogmade, Woubrugge en Oegstgeest werkt FloreoKids samen. 

Partners: ziekenhuizen en sportverenigingen en -accommodaties

Onze locatie KDV Dromenland ligt naast het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp; onze locatie Diakonijntje zit in Alrijne Leiden.
BSO De Vrijbuiters is gevestigd op het terrein van hockeyclub Alecto, De Schatzoekers vind je op het terrein van voetbalvereniging RCL. Het spreekt voor zich dat we intensief samenwerken met deze sportclubs. De buitenschoolse opvang van De Brink maakt gebruik van sporthal De Does.

Centrum Jeugd en Gezin

In het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) werken verschillende professionals van kernpartners samen zoals jeugdartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en pedagogen. FloreoKids werkt nauw samen met het consultatiebureau dat kinderen met een taal- en/of spraakachterstand doorverwijst naar onze ve peuterspeelzalen. Daarnaast overleggen we regelmatig in het Zorg- en Adviesteam: een team waarin professionals er samen met scholen naar streven om problemen van kinderen op te lossen. Met regelmaat publiceren we artikelen van het CJG met opvoedtips in de Spelenderwijs, onze nieuwsbrief voor ouders. 
Meer informatie over het CJG vind je via: www.CJGleiderdorp.nl

De Leidse aanpak

Voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong werken wij samen met de Leidse aanpak voor talentontwikkeling.

De leidse aanpak

Scholen: BSO én overblijf

Om te voorzien in de behoefte aan buitenschoolse opvang werkt FloreoKids samen met basisscholen in Leiderdorp, Leiden, Hoogmade, Woubrugge en Oegstgeest en bijna al onze BSO-locaties zijn gehuisvest in (brede) scholen. Verder heeft FloreoKids overeenkomsten met de scholen voor de georganiseerde overblijfactiviteiten. 
We evalueren de samenwerking jaarlijks op (bovenschools) directieniveau. Die evaluatie gaat over het aanbod van voor- en naschoolse opvang, maar bijvoorbeeld ook over de effectiviteit van ons ve peuterspeelzaalwerk met als doel het minimaliseren van schoolgaande kinderen met een taalachterstand. 


Kies voor FloreoKids

Kies voor FloreoKids

Kies voor kinderopvang met ruimte voor ieders talent en betrokkenheid bij de lokale samenleving. Groeien doe je samen!

Talentgericht werken

Talentgericht werken

Bij FloreoKids (h)erkennen en stimuleren we de unieke talenten van élk kind!

Onze locaties voor jouw kinderopvang

Rijnsaterwoude

Image