Samen spelen, samen groeien

Samen werken, samen groeien

Samen eten, samen groeien

Voorwaarden

Brancheorganisatie Kinderopvang en huisregels

Op onze overeenkomsten met ouders/verzorgers zijn uitdrukkelijk van toepassing: de Algemene voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang en de door FloreoKids opgestelde huisregels, die met de overeenkomst een onverbrekelijk geheel vormen.

FloreoKids is gerechtigd deze huisregels, na overleg met de Ouderraad, eenzijdig aan te passen. FloreoKids maakt een dergelijke wijziging kenbaar via haar website.

Algemene voorwaarden Brancheorganisatie Kinderopvang
De huisregels zijn te lezen bij onze Procedures.


Wat kost de opvang van je kind?

Kies voor FloreoKids

Kies voor FloreoKids

Kies voor kinderopvang met ruimte voor ieders talent en betrokkenheid bij de lokale samenleving. Groeien doe je samen!

Onze locaties voor jouw kinderopvang

Rijnsaterwoude

Image
Image